Eusko Ikaskuntza-Ville de Bayonne Ohorezko Saria

Oinarriak

Iparraldean euskal kulturaren edo zientziaren aldeko jardueragatik edo obrengatik bereziki nabarmendu diren pertsonak ohoratzea da Eusko Ikaskuntza-Baiona Hiria Ohorezko Sariaren xedea.

HAUTAGAITZAK

Elkarte edo talde arduradunak izanik, Iparraldean euskal kulturaren edo zientziaren alde lan egin duten pertsonak.

EPAIMAHAIKOA

Ondokoek osatuko dute: Eusko Ikaskuntza Iparraldeko bi kidek, Baiona Hiriko Udaleko bi ordezkarik, Eusko Ikaskuntza Iparraldeko Lehendakariak, Baionako Alkateak.

Ohorezko Sarirako hautagaitza beren kabuz aurkeztu ez duten pertsonak proposa ditzake epaimahaiko edozein kidek.

Epaimahaikideek boto sekretuaren bidez egingo dute botazioa. Sariak eman gabe gera daitezke epaimahaiak hala erabakiz gero.

HAUTAGAIEN AURKEZPENA

Aurkezpen gutunari hautagaiaren Curriculum Vitae erantsiko zaio hartarako dagoen inprimaki normalizatua betez.

EPEAK

Hautagaien aurkezpena 2015eko irailaren 30ean amaituko da.

Epaimahaiaren erabakia 2015eko urrian jakinaraziko da.

Sarien banaketa 2015eko azaroan edo abenduan eginen da.

SARITUAREN BETEBEHARRA

Sarituak hitzematen du Eusko Ikaskuntzara bidaliko duela, saria emateko ekitaldiaren aurretik, 25-30 orriko luzera izango duen artikulu bat, bere ekarpen zientifiko nagusiak azalduz.

Sariok ezin zaizkio inola ere Baionako Udaleko ezein kideri ez Eusko Ikaskuntzako batzordeko ezein kideri egokitu.

ERAKUNDE DEI EGILEAREN DATUAK

Eusko Ikaskuntza - Société d’Etudes Basques

51 quai Jauréguiberry - 64100 Bayonne

Tel. 05 59 59 82 90

Fax 05 59 46 18 44

E-mail: baiona@eusko-ikaskuntza.eus

INPRIMAKIAK

Eusko Ikaskuntza-Ville de Bayonne Ohorezko Saria