Eusko Ikaskuntza - Laboral Kutxa Gazte Saria

Oinarriak

Sari honen helburua Humanitate, Kultura, Arteak eta Gizarte Zientzien alorretan lanean ari diren gazteen lanak edota ikerketak saritzea da.

Sarituko diren proposamen motak

Bi motatako proposamenak onartuko dira:

 • Sorkuntza-proiektuak lantzeko: humanitateen, kultura, arteak –zentzu zabalenean: musika, dantza, margogintza, eskulturagintza, literatura, ikus-entzunezkoak…– edo gizarte zientzien alorreko proiektuak gauzatzeko.
 • Ikerketak burutzeko: Humanitateen, kultura, arteak eta gizarte zientzien gaietako izaera zientifiko-akademikoa duten ikerketa edota lan artistikoa gauzatzeko nazioarteko goi mailako erakundeetan egonaldiak gauzatzeko saria.

Parte-hartzaileak

Sorkuntza-proiektuak lantzeko banakoei edota taldeei zuzenduta dago. Ikerketak burutzekoak, aldiz, bakarka aurkeztu beharko dira.

Hautagaiek, banakoa nahiz taldea, 1989tik aurrera jaiotako gazteak izan behar dira.

Saria

6.000 euroko sari bakarra emango da.

Epaimahaiak saria eman gabe utzi dezake, egoki iritziz gero.

Bete beharreko baldintzak

Saritutako pertsona edo taldea, emate ekitaldian parte-hartzea ezinbesteko baldintza izango da saria jasotzeko.

Saritutako lanaren ekarpen nagusiak bilduko duen artikulu bat idatzi beharko da Revista Internacional de los Estudios Vascos, RIEVen (Eusko Ikaskuntzaren Nazioarteko Aldizkaria) argitaratzeari begira.

Proposamena originala izan beharko da. Ezingo da beste erakunde batek ere babesten duen proiekturik aurkeztu.

Saritutako lanak gizarteratzean, saria ematen duten erakundeen aipamena egin beharko da.

Saritutako lanaren lagin bat hurrengo urteko sari-emateko ekitaldian aurkeztu beharko da.

Sariaren oinarriak oso-osorik onartu beharko dira proposamen bakoitza aurkezteko unean.

 • Sorkuntza-proiektuetarako: Saritutako lana 2024 eta 2025 urte bitartean gauzatu beharko da hala beharrez. Saria jasotzeak aurkeztutako lana gauzatzeko betebeharra dakar berekin. Sariaren ordainketa, sari emate ekitaldi egunean gauzatuko da.
 • Ikerketak burutzeko proposamenetarako: Saritutako ikerketa 2024 eta 2026 urte bitartean burutu beharko da. Saria jasotzeak aurkeztutako ikerketa gauzatzeko betebeharra dakar berekin. Sariaren ordainketa, egonaldiaren hasieran egingo da.

Balorazio irizpideak

Epaimahaiak kontuan hartuko dituen irizpideak honako hauek izango dira:

 • Hautagaien curriculum vitae
 • Edukia sariaren helburuekin lerrokatuta egotea
 • Izaera berritzailea
 • Etorkizuneko proiekzioa
 • Originaltasuna
 • Gaurkotasuna
 • Euskararen erabilera
 • Nazioarteko proiekzioa
 • Ikusgarritasuna
 • Egingarritasuna
 • Aurkeztutako lanak genero ikuspuntua eta hizkuntzaren erabilera ez sexista erabiltzea

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

Aurkeztu beharreko dokumentazioa honako hau izango da:

 • Lanaren memoria: izenburua, laburpena, helburu zehatzen deskribapena, helburu orokorrak (bost orrialde gehienez). Baldintza hau betetzen ez dituzten hautagaiak ez dira onartuak izango.
 • Aurkezlearen Curriculum Vitae laburtua. Taldearen kasuan, kide guztien CV. Taldean aurkeztu ezkero arduradun bat izendatu beharko da.

Curriculum Vitae arautua Eusko Ikaskuntzaren webgunetik deskargatu daitekeen ereduari egokitu beharko zaio derrigorrez. Dokumentazioa euskarri informatikoan info@eusko-ikaskuntza.eus helbidera bidali behar da.

Eskabideak aurkezteak esan nahi du oinarri hauetan zehazten diren baldintzak berariaz eta formalki onartzen direla.

 • Inprimakia
 • Oinarriak

Epeak

Hautagaiak aurkezteko epea 2024ko apirilaren 7an amaitzen da.

Epaimahaiaren erabakia 2024ko maiatzean jakinaraziko da eta sari-ematea 2024ko udan gauzatuko da.

Epaimahaia

Epaimahaia Humanitate, Kultura, Arteak eta Gizarte Zientziak alorreko adituek osatuko dute.

Ustiapen eskubideak

Saritutako lanaren ustiapen eskubideak Eusko Ikaskuntzak eta LABORAL Kutxak izango dituzte, sariaren oinarrien arabera. Horrek ez du esan nahi, sarituak espresuki eskatuta, bere erabilerarik ezingo duenik egin.

INFORMAZIOA

Eusko Ikaskuntza

Bergara, 19
20005 Donostia.
Tel.: +34 943 310855
E-posta: info@eusko-ikaskuntza.eus 
Web orria: www.eusko-ikaskuntza.eus

Eusko Ikaskuntza - Laboral Kutxa Gazte Saria