Basque songbook

Original title
SUGANA MANUELA
Standardized text
ZUGANA MANUELA
Songbook
Colección de Aires Vascongados
Publication year
1981
Editorial
SENDOA
Publication place
DONOSTIA
Compilation place
Compiler
SANTESTEBAN, JOSE ANTONIO

Original text

1. Sugana Manuela
Nuanian pensatu
Ustedet ninduela
Deabruac tentatu
Ycusi besiñ equin
Naiz enamoratu
Ojala es basiñan
seculan agertu.

2. Amoriyoz beteric
Esperantza gabe
Cergatic eguiciñan
Biotz onen jabe:
Suc esan bihar senduben
Emendican alde
Equiyazqui es nais ni
Bizar dunen sale.

3. Astu nai saitut baña
Esiñ esiñ astu
Sure amoriyuac
Buruba dit galdu...
Oraiñ bigundu senduque
Eta maitagarri orrec
Biotz ori bigundu
Pizcabat lagundu.

4. Barcatu bear ditutzu
Nere erogueriac
Sure beguira daude
Nere bi beguiyac:
Garbi garbi esanditzut
Nere ustes eguiac
Soraturican nauca
Sure arpeguiac.

5. Gabian ibillinaiz
Gucisco amezetan
Donostian nengoela
Andre marietan
Eta icusinubela
Erri artaco plazan
Erdiya cebille la
Manuela-cho dantzan"