Cancionero vasco

Título original
ADANEN PEKATUAK
Texto normalizado
ADANEN PEKATUAK
Cancionero
Cancionero Vasco
Año publicación
1994
Editorial
EUSKO IKASKUNTZA
Lugar publicación
DONOSTIA
Lugar recopilación
LARRAUN
Recopilador
INZA, P. DÁMASO DE, TRANS.

TEXTO ORIGINAL

1. Adanen pekatuak
Genduzken galdurik,
Infernuko ondarrera
Betiko sarturik.
Etzegoan guretzat
Erremediorik,
Jesus jaio ezpalitz,
Gutzaz kupidurik.

2. Libre gerade orain
Betiko infernutik
Iges egin dezagun
Pekatuetatik.
Zerutako Erregea
Daukagu jaiorik,
Belen'go estalpean
Ganbelan jarririk.

3. Gizonaren amorez
Gizona eginik,
Belen'en eztu upatzen
Artu nai duanik.
Zeruak eta lurrak
Bereak izanik,
Jaiotzeko denboran
Etzun ostaturik.

4. Ostaturikan gabe
Belen'go kalean,
An dago Jesus ona
Estalpe batean.
Otzak illen ezpazun
Oraingo gabean,
Jaio bear izan zun
Abere artean.

5. Astoak eta idiak
Zutean berotzen,
Jesus zegoalako
Otzak akabatzen.
Lasterkan Belen'era
Guztiok goazen,
Jesus adoratzera
Urbildu gaitezen."