Cancionero vasco

Título original
BELAUN CHINGOA
Texto normalizado
BELAUN TXINGOA
Cancionero
Colección de Aires Vascongados
Año publicación
1981
Editorial
SENDOA
Lugar publicación
DONOSTIA
Lugar recopilación
Recopilador
SANTESTEBAN, JOSE ANTONIO

TEXTO ORIGINAL

Euscalerrietaco soñu ezti,
izan dana beti,
gucien gañetic
billatu det lurpean sartua,
bai eta aztua,
ceren dan zartua.

Ateratu bear nuque plazara,
nerequin danzara,
oraindic gauza da
ecusico da ceiñ atseguiña,
bizarra urdiña,
baña chit ariña."