Cancionero vasco

Título original
TOTO PINTOCHO
Texto normalizado
TOTO PINTOCHO
Cancionero
Colección de Aires Vascongados
Año publicación
1981
Editorial
SENDOA
Lugar publicación
DONOSTIA
Lugar recopilación
Recopilador
SANTESTEBAN, JOSE ANTONIO

TEXTO ORIGINAL

1. Peruduacoc uste baceben
Etzala diru biarric.
Bacallau ona eramateco
Bilbaoco barren caletic.

2. Gustiz dotore palo bategaz
Sartu zan barren calean
Chacur gorri bat oin churiyagaz
Ebela aldemenean.

3. Sartu zanean barren calean
Bacallau ona icusiric
Escatu otzan emanceiola
Lepua bete duaric.

4. O! guizon tonto cer penzatzen doc
Asto salbage andia
Ic ere ez euque duan emango
Eure cortaco iriia.

5. Bacallau orrec illic dagoz ta
Ene idia biciric
Usteldu eta lizuntzen dagoz
Eman litesque duaric.

6. Ene guizona gura badozu
Zeure lepoco carguia
Amalau cuarto costaco satzu
Bacallau orren libria.

7. Toto Pintocho guacen echera
Ambait lasterren emendic
Eznauque beingo beingoan irtengo
Bilbaoco barren caletic"