Cancionero vasco

Título original
ONDARRABIA CHIQUIA
Texto normalizado
HONDARRIBIA TXIKIA
Cancionero
Colección de Aires Vascongados
Año publicación
1981
Editorial
SENDOA
Lugar publicación
DONOSTIA
Lugar recopilación
Recopilador
SANTESTEBAN, JOSE ANTONIO

TEXTO ORIGINAL

Felipe bostgarrena
zanean etorri
Españiara aguintari
Yrunen dantzatu zan
Pachico chiquia
arritu zuen jende guztia,
arren dantzatzeco
jaquinduriac
Pozquidatu zituen
Españiaco guizon aundiac,
Erregue maite du
Ondarrabiac."