Basque songbook

Original title
ARGIZAGI EDERRA
Standardized text
ARGIZAGI EDERRA
Songbook
Douze Chansons Amoureuses du Pays Basque Français
Publication year
1891
Editorial
Publication place
PARIS
Compilation place
Compiler
BORDES, CHARLES

Original text

1. - Argizagi ederra, argi egidazu:
Oraino bide luzean joan beharra nuzu;
Gaun huntan nahi nuke maitea kausitu.
Haren bortharaino argi egidazu,

2. - Lotara ziradea, lozale pollita?
Lotara ez bazira so'gin dazu leihora,
Eta egiaz mintza, oi! izar ederra,
Zur'ama othe denez oraino lotara.

3. -Etcheak eder du, bai, saihetsean labe;
Zer ala zu ez zauke goardiarik gabe?
Maitea, ni ez nauke egia erran gabe,
Noiztanka holakoak tronpatzen dirare.

4. - Kanpotik sarthu, eta barnera ondoan,
Maitearekin nindagon, oi! gustu onean;
Amak, hautemanikan, oi, uste gabean
Gianetik jautsi zaukun kolera handitan.

5. - Zu zinela ez nuen gogoan phasatzen,
Niri heben berean afrontu egiten;
Jenden erranez ez niz ez orai estonatzen,
Etsnplu dudanean nihaurek ikhusten.

6. - Orai banohako, adios erranik;
Berriz jiteko ere ez esparantzarik.
Kitatzen ez banuzu arras bihotzetik,
Zure ganako bidea hautseko dut nik.

7. - Jenedek erraiten dute hal'ezdena frango,
Izar charmagarria, zur'et'enetako,
Gu ez girela gisan elgarrekilako:
Bi hok akort bagire, nori zer dohako?"