Gazteak-euskara binomio dinamikoa: erabilera sustatzeko gakoak

Araban euskararen ezaguerak gorakada handia izan du azken hiru hamarkadetan, aldiz euskararen erabilera motz gelditzen da. Ezaguera eta erabilera oso desberdinak dira adin taldeka eta zonaldeka.

Euskara jakinda ere, gazteek zein egoeretan erabiltzen dute eta zeinetan ez? Zerk eramaten gaitu euskara erabiltzera? Zergatik? Zer egin genezake egoera hau aldatzeko?

Thematic area
Future of the Basque language
Category
Research
Status
Completed
Period
2017-01-01-2018-12-31