Cancionero vasco

Título original
KRISTINAU ONAK
Texto normalizado
KRISTAU ONAK
Cancionero
Cancionero Popular Vasco
Año publicación
1922
Editorial
BOILEAU
Lugar publicación
BARCELONA
Lugar recopilación
AULESTI
Recopilador
AZKUE, RESURRECCION MARIA DE

TEXTO ORIGINAL

I.Kristinau onak bear luke yaian-yaian pentsadu
aste guztian zeinbat bider ein etedaben pekatu.

II.Kristinau on bat illen danean egiten deba bi parte,
gorputza eroan elizara ta lurraz estalduten dabe.

III.Arima ona badoia eta nora dan iñork eztaki,
Paradisuko atean dago isilik eta tristerik.

IV.Kristo gure Jaunak urteten deutso, dana piedadez beterik,
¿arima ona, zeuk zer dakazu zeure munduko gauzarik?

V.Umildadea, karidadea; Jauna, dana piedadez beterik,
-Orretxek biok dakazan orrek eztau besteren bearrik.

VI.Aingerutxuak, artu egizu arima on au eskutik,
eroan eizu Paradisura beste guztien aurretik."