Deciphering Smart City Citizenship: the Techno-Politics of Data and Urban Co-operative Platforms

Europako H2020 erakunde-esparruan, «hiri adimendunaren» ikuspegi nagusia apurka-apurka bilakatzen ari da herritarrengan ardaztutako «hiri esperimentala» deritzon beste paradigma batean.
Bilakaera horrek gizarte berrikuntzak ekarri baditu ere –adibidez, hiri-plataforma kooperatiboak loratzen ari dira, herritarrak (adimendunak) datu-hornitzailetzat baino gehiago erabaki-hartzailetzat hartzen diren–, datuen teknopolitikarekin zerikusia duten azpiko arazo etiko eta demokratiko batzuk konpontzeke daude oraindik.

 

Hiri adimendunak. Living labs. Hiriplataforma kooperatiboak. Gizarte berrikuntza. Europa. Datuen teknopolitika. Eskubide digitalak. Penta Helix.