De la cueva de Mari a la caverna de Platón. Estudios hermenéuticos sobre mitos vascos

Mitoen interpretazioak beste diskurtso batzuk ez bezalako arazoak sortzen ditu. Hori dela eta metodologia bat proposatzen dut mitoen interpretaziorako. Metodologia hori euskal mitoei aplikatzeko erabiltzen dut. Euskal mitoetan ezaugarri anti-estrukturalak azaltzen dira. Bestalde, greziar mitoekin konparatuz antzekotasun eta ezberdintasun esanahitsuak jartzen ditut agerian. Azkenik, lezeen garrantzia kultura arkaikoan azpimarratzen dut. Gainera, egungo erlijioek sortzen dituzten arazoak interpretatzeko giltzak ematen ditut.

Mitologia. Hermeneutika. Hierogamia. Sugeak. Platon. Gaitza. Lezeak.