Nazio-Erregio izatetik Estatukide izatera: barneko zabalkuntza Europar Batasunean

Estatu berri bat sortuko balitz Estatu-kide batetik bereiziz, Europar Batasunaren kidetzeko prozesua nolakoa litzateke? Batasunatik kanpo geratuko litzateke eta kanpotik sartzeko negoziatu beharko luke? ala irten gabe, kidetasunaren baldintzak barrutik negoziatuko al lituzke? Hori da galdera, eta gure ustez ez dago erantzun juridiko garbirik, ez aldeko ezta kontrako ere.
 

Barneko zabalkundea. Europar Batasunaren kidetza. EB Tratatuko 48, 49 eta 50 artikuluak.