Una visión social del Progreso Sostenible para el siglo XXI en Euskal Herria

Euskal Herriko aurrerabide baldintzak ebaluatzeari begira mundu eta eskualdeko makro mailan eta tokiko mikro mailan gizarte adierazleak dauden egoera gida gisa harturik, zortzi dimentsio proposatzen dira, zeinak aurrerabideari datxezkion ezaugarriak kontuan hartuko dituzten adierazle berriak sortzera bideraturik dauden: globalizazioa, gizarte tentsioa, gizarte solidarioa, gizarte oroimena, genero sistema, bizi kalitatea, publikoari balio handiagoa ematea, justizia.