Asamblea de Administración Municipal Vasca, 1919

Reedición facsímil por parte de Eusko Ikaskuntza de la Asamblea de Administración Vasca de 1919.