Eleriaren ale monografikoa, "Euskararen normalkuntzarako legearen XVII. urteurrena" dela eta.

Comentarios acerca del número 5 de la revista Eleria: Euskal Herriko Legerien Aldizkaria, publicado en el año 2000 en Donostia.