Euskaldun bipilak eta manchatar bizkorrak izan zuten burrukaldi lazgarriaren ondarra

Traducción al euskera del capítulo IX de "Don Quijote" de Cervantes