Itz bikoitzak darakuskuezan euskal-izpiakeraren arau batzuk

Se dan las reglas para formar algunas palabras. Se dan ejemplos de estas reglas