Zallo Elgezabal, Ramón: Tendencias en comunicación. Cultura digital y poder