Basque songbook

Original title
AGOSTUAREN AMABOSTGARREN... (III)
Standardized text
ABUZTUAREN HAMABOSGARREN
Songbook
Mendebaldeko Euskal Baladak. (Antologia)
Publication year
1995
Editorial
LABAYRU IKASTEGIA - BILBAO BIZKAIA KUTXA
Publication place
BILBAO
Compilation place
Compiler
LIZARRALDE, JOSE

Original text

1.Agustubaren amabostgarren
Jesus Maria goizean,
Birjina Amaren debotatxo bat
Arantzazura zijoan.

2.Oinetan ere zapata gabe
abitu beltza soinian,
San Frantziskoren kordoetxo bat
gerrian iru doblian.

3.San Agustinen liburutxo bat
eskutxo bien erdian.
Pausua baratz botatzen zeban
Urtiagako gainian.

4.Ala bere ta baratzagua
San Eliaren parian.
Aingeru batek irten zioskan
San Eliaren parian.

5.Salbetarako elduko zala
Kurtzepizio gainian,
Kurtzepizio gainian eta
Birjina amaren etxian.

6.Erregu eder egin ziozkan
Birjina Amari aurrian,
Birjina Amari aurrian eta
Santiagori oinian.

7.Moroerriko katibu danak
libra zitzala aidian.
Moroerritik banator ere
neu ez naiz moro umia."