Analysis of the personality of Jose Manuel Etxeita (1842-1915) carried out by means of a study of his letters

Lan honen bidez, nire helburua, Jose Manuel Etxeitaren alde ezezaguna argitara eman nahi izan dut, hau da, Jose Manuel Etxeitak enpresari bezala izan zuen ihardueraz. Jose Manuel Etxeita, Manilako alkate (1898.erarte) izan ostean; enpresa-iharduerara emana izan zen, hainbat enpresatan, adibidez Manilako Itsas Konpainian, zuen partehartzearen bitartez. Lan honetarako erabili izan dudan informazio iturri nagusia, Jose Manuel Etxeitaren 1900 eta 1905.aren arteko ; gutuneria izan da.