La investigación económica en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral Navarra: una visión panorámica (1994-1999)

Euskal eta nafar ekonomiaren alorrean espezializaturiko aldizkari nagusietan,1994tik 1999ra bitartean,agerturiko berritasun bibliografikoen ikuspegi zabala finkatzea da lan honen helburua. Berrikuspen honek agerian jarri duenez,urte onak izan ziren horiek,ez bakarrik datu ekonomikoengatik,baizik eta errealitatea ezagutzeko aurrerapenak egiteari dagozkion ekarrien aldetik ere.Nolanahi ere,oraindik handia da garatu beharreko eginkizuna,errealitatea doktrina baino arinago aldatzeak sortzen duen nahasmena gorabehera.