Presencia del exilio vasco en la arquitectura mexicana

This article covers the trajectory of three Basque architects who lived in exile in Mexico: Tomas Bilbao (Bilbao, 1890-México, 1954), Juan de Madariaga (Bilbao, 1901-Bilbao, 1996) and Arturo Sáenz de la Calzada (Álava, 1907-México, 2003) as well as the Basque-Mexican architect Imanol Ordorika (Lekeitio, 1931-México, 1988) and the art critic Juan de la Encina (Bilbao, 1881-México, 1963).