Arabako landa eremuaren kontakizuna eta estilo liburua

Egitasmo hau "Lurralde Oreka" programan kokatzen da eta komunitate txikietan bizitzearen aldeko diskurtsoak identifikatzea du helburu. Horretarako, batetik, landa-eremuarekin zerikusia duten pertsonen ahotsak jasoko dira, eta hori “Arabako herrietan bizitzearen aldeko ahotsak” txostenean laburbilduko da; bestetik, landa-inguruneko bizitzari buruzko komunikazio positibo eta eraginkorrerako oinarriak ezarriko dira, eta "estilo-liburu" batean jasoko da.

Eremu tematikoak
Sozio-ekonomia
Kategoria
Ikerketa
Egoera
Indarrean
Denboraldia
2020-09-09-2021-11-30

 

Sarrera

Arabako Foru Aldundiak Eusko Ikaskuntzaren "Lurralde Oreka" programako talde teknikoaren esku utzi du Arabako landa-ingurunearen irudia zein den ulertzen laguntzeko azterlan bat egitea, bai eta landa-ingurunearen irudi errealagoa eta positiboagoa eskaintzen lagun dezaketen komunikazio-jardunbideak eta diskurtsoak aztertzea ere.

Araban, populazioaren% 76 Gasteizen bizi da, eta bi eskualdetan biztanleria-dentsitatea 12,5 bizt./km2-tik beherakoa da; maila horren azpitik, despopulazio-arriskua dagoela uste du Europako Batzordeak. Arabako Mendialdea (5 bizt./Km2-ko dentsitatea) eta Añanako eskualdea (9 bizt./Km2-ko dentsitatea) dira. Arabako Foru Aldundiak Erronka Demografikoaren zuzendaritza berria ezarri du, Arabako landa-ingurunearen despopulazioari dagokionez gaur egungo egoera iraultzeko jarduerak bultzatzeko eta koordinatzeko.

Despopulazioa iraultzeko diagnostiko eta plan askotan agertzen den gaietako bat da landa-ingurunean bizi den pertsona batek izan ditzakeen zerbitzu eta azpiegiturei eta prestakuntza- eta enplegu-aukerei buruzko alderdi objektiboagoetatik harago doala. Badira beste mota bateko baldintzatzaile askoz ere emozionalagoak, erabakietan eta bizi-proiektuetan eragina dutenak. Landa-inguruneko bizitza errealaren irudia hobetu beharra dago, zalantzarik gabe. Hori da landa garapenaren gainditu gabeko ikasgai handienetako bat.

Horregatik, azterlan honek landa-inguruneari buruzko imajinario kolektiboan eta narratibetan sakonduko du, horiek eguneratuz eta aukeretan eta balioetan arreta jarriz, eta landa-munduaren irudia kaltetzen duten topiko eta estereotipoak baztertzea bilatuz.

Helburuak eta metodologia

Azterlan hau bi azpiproiektutan banatzen da, eta horietako bakoitzak emaitza bat sortuko du:

1. "Arabako herrietan bizitzaren aldeko ahotsak" izenburu izango duen txostenak landa-inguruneko bizitzaren alde egiten duten diskurtsoak aztertuko ditu

2. Landa eremu berri baterako Estilo Liburua
 

1. ARABAKO HERRIETAN BIZITZAREN ALDEKO AHOTSAK

Hauek izango dira ekimenaren helburuak:

  • Komunitate txikietako bizi-proiektuen aldeko diskurtsoak identifikatzea, bai Europa mailan, bai eskala lokalagoan, bereziki Araban
  • Diskurtso hori zabaltzen duten aktoreak identifikatzea
  • Diskurtso horiek aztertzea eta horiek aztertzeko gakoak ateratzea.
  • Emaitzak proiektatzea, urte gutxiren buruan kontakizun horiek elikatuko dituzten joerak identifikatu ahal izateko moduan.


METODOLOGIA

Espero den emaitza dokumentala bada ere, ariketa honetako alderdirik garrantzitsuenak honako hauek dira: eremu horretan beren ezinegona adierazten dutenen ahotsak sartzea, bai bertan bizi diren pertsonenak, bai beren konpromiso sozial, akademiko edo instituzionalagatik eremu horretan diskurtso propioa izan dezaketen pertsonenak.


LAN-FASEAK

Beraz, jarraitu beharreko sekuentziak honako hau izango da:

1. FASEA: Europar Batasunean eta hura osatzen duten herrialdeetan indarrean dauden diskurtso nagusien azterketa.

2. FASEA: Ahotsak biltzea. Gai honi lotutako Arabako pertsonen direktorio bat osatuko da. Profil konprometitua duten udalerri txikietako egoiliarrak, gaur egun arabarrak izanik arazo horri lotuta dauden profil akademiko edo teknikoko pertsonak, etab. Direktorio horrek gaian inplikatutako segmentu nagusiak biltzen saiatuko da, diskurtsoen aniztasuna bereziki bermatzea bilatuz.

Direktorioan sartzen diren pertsonek galdera irekiak dituen galdetegi bat jasoko dute, euren diskurtsoa ezagutu eta sistematizatu ahal izateko. Galdetegia on-line beteko da.

3. FASEA: Diskurtsoen garapena. Segmentu bakoitzeko ahots esanguratsuenak elkartuz, "Focus Group" ariketak egingo dira, eta, bertan, inkestaren emaitzak kontrastatuko dira, ñabardura gehiago dituen kontakizun bat lortzeko. Osasun-agintariek gomendatuz gero, saio horiek modu birtualean egin litezke.

4. FASEA: Laburpena. Fase bakoitzean erregistratutako dokumentazioa luzea izango da, eta, beraz, emaitza nagusiak "Arabako herrietan bizitzearen aldako  ahotsak" txostenean laburbilduko dira.


2. LANDA EREMUAREN ESTILO LIBURUA

Modu paraleloan eta lotuta, estilo liburua idatziko da, landa eremu izaera berri baterako.


HELBURUAK

Ekimen honen helburua XXI. mendean landa-inguruneko bizitzari buruzko komunikazio positibo eta eraginkorrerako oinarriak sortzea da.

Helburu hauek planteatzen ditugu:

  • Gainditu nahi den estiloaren ezaugarriak deskribatzea.
  • Estilo berri baten oinarri kontzeptualak ezartzea, mendebaldeko erreferenteak barne.
  • Eragin handiena duten esparruak eta bitartekoak identifikatzea.
  • Iritzia sortzeko gaitasuna duten talde nagusiei (kazetariak, politikariak, irakasleak, gizarte-ekintzaileak …) zuzendutako tratamendu-proposamenak egitea.


METODOLOGIA ETA FASEAK

AZTERKETA-FASEA

Lurralde-politikari buruzko dokumentuak informazio-iturri onak dira indarreko imajinarioaren pultsua eta haren azpiko kategorizazioa eta adierazteko moduak hartzeko. Gure ustez, Batzar Nagusiek eta Foru Aldundiak berak sortzen duten dokumentazioa aztertzeak aukera eman diezagukete hizkuntza-erabileren irudi kritiko bat egiteko, lehenengo azterketan lortutako emaitzetatik abiatuta; emaitza horiek lurraldeen arteko integrazio on baterako beharrezkoa den kontakizuna adieraziko digute.

Hautatutako iturrien azterketa dokumentala egiteko, diskurtsoa aztertzeko teknika erabiliko da, eta, hori gauzatzeko, edukia aztertzeko software bat erabiliko da, testu-kopuru handiak zehatz-mehatz eta sakon aztertzeko aukera ematen duena. Diskurtso nagusiek eraikitzen dituzten esparru, kategoria eta kontzeptu nagusiak modu kualitatiboan eta xehatuan ezagutzean datza.

Azterlanaren emaitzak diskurtsoa sortzeko ardura duten espezialista-talde baten esku jarriko dira (hautetsiak, kazetariak, ikertzaileak eta profesionalak), eta horiek identifikatuko dituzte gainditu beharreko jarraibide nagusiak eta helburu horretarako erabilerarik zuzenenak edo beharrezkoenak.
 

Emaitzak "Landa Eremuaren Estilo Liburua" deituko dugun txosten batean jasoko dira.

Solasaldiak

PROIeKTU KUDEATZAILEA

Arrate ARIN TAPIA


Arabako Foru Aldundia