Aplicación del psicodiagnóstico de Rorschach a 300 ejecutivos vascos

Lan honen helburua, Psikologia Somakorraren arloaren barne, eta zehazkiago Rorschach Psikodiagnostikoaren arlo teorikoaren inguruan burututako zenbait alde somakorren analisian datza. Froga hau, zortzi abizenak euskaldunak zituzten 300 bankariri egina izan zen. Hasieran, erabilitako metodologia deskribatzen da; bigarren partean, jarraitutako teknika eta azkenik ondorioak azaltzen dira.