Del nuevo imperativo a la reconciliación: quebrar el poder de la violencia

Lan honek oinazearen esanahi polikoari ekiten dio, indarkeria politikoaren prozesuei eta eragiten dituzten gizarte galera askori erantzuna ematearren. Ondoren, indarkeria politikoaren gainditze prozesuan, biktimek duketen funtsezko eginkizunari buruzko galderari heltzen zaio. Eta azkenik barkamenaren gaia tratatzen da, biktimek adiskidetzeari egindako ekarpen berezi gisa.