Traumatic Memories and Politics: from tribal brotherhood to universal otherhood

"Sekula ez berriro"ren etika deitzen dugunak izadiaren gaitzak gizakiak eraikitako gaitzarekin lotzen du gure garaiko kontzientzia kosmopolitan. Hondamendiaren eta bizitza eta heriotzako kontingentzien kontzientzia da. "Sekula ez berriro"k printzipio unibertsalak kezka partikularrekin lotzen ditu. Moraltasunezko soziologia sortzen saiatzen da iraganeko krimenei begiratu eta nola gogoratzen eta politizatzen diren ikusiz.