Egileak bere obraren zehaztapenez galdetzen dio bere buruari, obra hori errealitatearen isla den bezainbatean eta, bereziki, giza sorkarien, hala nola arkitekturaren edo hiriaren, errealitatearen isla gisa, eta Artearen historian zehar munduaren irudikapenari ekiteko prozedurak berrikusten ditu. Denbora eta espazioari buruz duen ikusmoldeaz eta bere pinturaren barruan horiek nola ulertzen dituen hausnartzen du.