El Teatro Independiente en Vasconia, 1969-1984

Protagonista askorekin egindako elkarrizketak eta dokumentazio lan garrantzitsua oinarri harturik, azterlan honek 1969-1984 urte bitarteko Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako teatro alternatiboaren mugimendua aztertzen du. Ikerketa honek talde independenteen jarduerari ekiten dio, horren alderdi kultural, sozial, politiko eta ekonomikoetatik, horren idealak eta kontraesanak agertzen dituelarik.