Paradigma berri bat: Hizkuntza Eskubideak Bermatzeko Protokoloa