Kanpanoste Goikoa. El depósito prehistórico de kanpanoste Goikoa (Virgala, Alava): memoria de las actuaciones arqueológicas 1992-1993

Reseña bibliográfica de la obra <i>Kanpanoste Goikoa. El depósito prehistórico de kanpanoste Goikoa (Virgala, Alava): memoria de las actuaciones arqueológicas 1992-1993</i>, de Alfonso Alday Ruiz, sobre las estudios arqueológicos llevados a cabo en Kanpanoste Goikoa.>