Digitalizando Euskadi: más allá de la tecnología

Teknologien bultzada iraultza digital bat eragiten ari da, eta azken mendeetako eraldaketa sakoneko beste prozesu batzuen jarraipen historikoa dela esan daiteke. Beste une batzuetan ez bezala, gaur egun prozesu hori
bizkortzen ari da, gora doan eta eskala handiko eta irismen ia globaleko ondorioak –teknologiaren esparrua gainditzen dutenak– eragiten dituen globalizazioaren testuinguruan. Artikuluan, eremu horietako batzuk
aipatzen dira, hala nola gizarte-eremua, politikoa, lanari lotutakoa eta arau-eremua.

Euskadi digitala. Digitalizazioa. Ekonomia digitala. Gizarte digitala.