Haur euskaldunen hizkuntza-garapen asimetrikoa

Psikologiaren ikuspegitik, haurren gaitasunen garapena, funtsean, gizarteratzeko egokitzapen prozesu gisa uler daiteke. Horrela azaldu zuten, adibidez, garapen historiko soziala XX. mendeko 20-40 urteetan L.S. Vigotskik eta beste epistemologo eta psikologo batzuk. Ikuspegi teoriko horren argitan azaltzen da ume elebidunen hizkuntza garapena. Haur euskaldunek euren garapen prozesuan barneratzen dute hizkuntzen arteko ukipen egoerako hizkuntzen arteko asimetria. Horrela azal daiteke da gazte euskaldunen hizkuntza portaeran antzematen den erdararen nagusitasuna.
 

Hizkuntzen arteko asimetria. Garapen historiko kultural. Elebitasuna/elebiduntasuna. Nortasunaren garapena. Soziolinguistika. Demolinguistika.