Autonomía responsable, receptividad responsiva

Modernitate liberal eta ilustratuak gizarte-arrakasta ukaezina lortu zuen, eta gizabanako aske, independente, formalki berdin eta bere ekintzen erantzulearen autonomian kokatu zuen etikaren esparru zorrotza. Haren ekarpenak aurrerapen garrantzitsuak eragin zituen arlo pertsonalean eta politikoan. Baina akats bat izan zuen: alde batera utzi zituen giza izaeraren oinarrizko ezaugarri batzuk, hala nola izatezko mendetasuna eta labilitatea. Horiek eraginda, bizitza etikoan funtsezko garrantzia hartzen dute harkortasunak eta horri dagokion erantzunkortasunak. Artikulu honetan bi ikuspegiak aztertzen eta alderatzen dira, eta, azkenean, horien artikulazio tentsionala proposatzen da.
 

Independentzia. Autonomia. Erantzukizuna. Labilitatea. Harkortasuna. Erantzurkotasuna.