Las desigualdades sociales en salud en tiempos de pandemia: Recomendaciones para incorporar la salud y sus determinantes sociales en todas las políticas

Covid-19ak, beste gaixotasun batzuek bezala, eragin desberdina du zenbait gizarte-taldetan. Diagnostikoan, tratamenduen eta neurrien ebaluazioan eta politiken diseinuan ikuspegi soziala txertatzeak osasunari eta haren dimentsio anitzei buruzko gogoeta egitea eskatzen du. Artikuluak eztabaidatu egiten du eta gomendioak ematen ditu ikuspegi hori politika guztietan txertatzeko.

COVID-19. Desberdintasunak. Osasuna. Kalteberatasuna.