Auzolana, ikerketa akademikoaren giltzarri: Araka Ikerketa Taldearen esperientzia

Bilboko Magisteritza Eskolan hiru irakaslek Euskal Herrian erabiltzen ziren testuliburuen edukia auzolanean aztertu eta bakoitzak bere tesia jorratu zuen, testuliburuak androzentrikoak direla eta Euskal Herriaren ezaugarri sozio-historikoak gogoan hartzen ez dituztela ondorioztatuz. Geroagoko ikerketetan irakaskuntzarekin lotura zuzena izan duten maistren ekarpenak aztertu dituzte, EABko mugimenduarekin loturikoak hasieran eta maistra esanguratsuak, ondoren. Egun emakumeen biografiak berreskuratzen ari dira.

 

Testuliburuak. Euskara. Identitatea. Emakumea. Maistra. Curriculuma.