Baskische Mythologie und Frauendarstellung. Der Einfluss der baskischen Mythologie auf die Konstruktion des Frauenbildes in Dolores Redondo Trilogía del Báztan

Gaur egungoaren gisako krisi-garaietan, tradizioak eta sinesmen zaharrak berraurkitu ohi ditugu. Euskal Herriaren kasuan, mitologia sartzen da horien barruan, non jainkosa ama bat nagusitzen baita izaki mitiko ugariren gainetik. 2013an, euskal matriarkatu zaharraren hipotesia izan zuen Dolores Redondok Baztango trilogia idazteko inspirazio-iturri. Artikulu honetan, euskal mitologiak eleberrietako emakumearen irudian izan duen eragina aztertu da, alegia emakumearen eraikuntza sinbolikoan zein estatus sozialean izandako eragina.


 

Emakumearen irudia. Euskal mitologia. Feminismoa. Literatura eta emakumeak. Baztango trilogia. Dolores Redondo.