Eleria, Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria

Eleria. Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria

Eleria. Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria

Auteur[s]: Arratibel Arrondo, Jose Antonio [et al.]

Année de publication:
2005
Lieu de publication:
Donostia
ISSN:
1137-1951

Résumé

GAIAK.

Arratibel Arrondo, Jose Antonio: Gastu bereizieta kredituen erabilera eta kontrola: euskal ogasun sistema juridikoaren kasua

Bullain López, Iñigo: Regioak eta Herriak Europako Konstituzioan

Díaz Noci, Javier: Autore-eskubideen eta kazetari-lanen inguruko hainbat arazo: kopia probatu, ordainsariak, lege-salbuespenak eta prentsa-laburpenak

Ezeizabarrena Sáenz, Xabier: Euskal Eskubide Historikoak eta Europar Batasuna

Fotinopoulou Basurko, Olga: Ontziratze kontratuaren lege ezarpena

Karrera Egialde, Mikel M.; Goñi Zabala, Santi: Landa-errentamenduak: 2003ko azaroaren 26ko Lege berria

Zubizarreta García, Silvia:Adingabeen erantzukizun penala arautzen duen Lege Organiko berria. Kautela neurriak.

ELKARRIZKETAK

Poiares Maduro, Miguel: Europar Batasuneko Justizia Auzitegiko abokatu nagusia

Urrutia Badiola, Andres: Deustuko Unibertsitateko Zuzenbide Zibileko irakaslea, notarioa eta Euskaltzainburua.

KRONIKAK ETA IRUZKINAK

Zanarruzabeitia Alonso, Leire: Itsas Zuzenbideko Hiztegia

Berriak. Albisteak. Bibliografia. Bidean dauden LegeakSumario. Sommaire. Analytic Summary.

Le treizième numéro de la revue juridique Eleria, éditée intégralement en euskara, se distingue spécialement par l?abondance thématique et la qualité de ses travaux doctrinaux. José Antonio Arratibel a analysé el Empleo y control de los créditos para los gastos reservados: el caso del sistema jurídico de la hacienda vasca; Iñigo Bullain les Regiones y pueblos en la Constitución para Europa; Javier Díaz Noci Algunos problemas de los derechos de autor y de los trabajos periodísticos: la copia privada, la remuneración, las excepciones legales y los resúmenes de prensa; Xabier Ezeizabarrena les Derechos Históricos vascos y la Unión Europea; Olga Fotinopoulou La normativa aplicable al contrato de embarque; Mikel Karrera et Santi Goñi Los arrendamientos rústicos en la nueva Ley del 26 de noviembre de 2003, et Silvia Zubizarreta la nouvelle Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores y las medidas cautelares. Sont incluses également les entrevues réalisées à Miguel Poiares Maduro, Avocat Général du Tribunal de Justice de l?Union Européenne, et à Andres Urrutia Badiola, professeur de Droit Civil à l?Université de Deusto, notaire et président d?Euskaltzaindia-Real Academia de la Lengua Vasca.

Articles

Titulaire

Buscador

Recherche avancée